ANSI/NEMA FL 1

 

ANSI/NEMA FL 1-standarderna är en samling standardvärden för att redovisa prestanda för bärbar belysning som tagit fram av American National Standards Institute och National Electrical Manufacturers Association - eller kort och gott ANSI och NEMA.

Standarderna är till för att underlätta jämförbarhet mellan olika ljuskällor som ficklampor, pannlampor och annan bärbar belysning och består av sex olika kriterier, nämligen:


Ljuseffekt

LjuseffektLjuseffekten är ett sätt att uttrycka det totala ljusflödet, dvs den totala mängden utsläppt ljusenergi som en enhet med nya/fulladade batterier släpper ifrån sig. Den mäts genom att ta med den bärbara ljuskällans hela vinkeleffekt, vilket betyder att även en ljuskälla med väldigt "spretig" ljuskägla kan få en hög siffra på detta kriterie. Effekten uttrycks i enheten Lumen, vilket definieras som mängden energi inom det frekvensområde vi uppfattar som ljus som en ljuskälla släpper ifrån sig. I vardagstal kan man säga att ju högre Lumen, desto starkare ljus.


Strålintensitet

StrålintensitetStrålintensiteten uppmäts vanligen längs en ljuskäglas mittaxel och uttrycks som intensiteten i den ljusintensivaste punkten längs axeln. Värdet redovisas i Candela som definieras som effekten avgiven av en ljuskälla i en viss riktning. Detta blir med andra ord ett mått som uttrycker hur intensivt ljuset är i mitten av ljuskäglan. Om man kombinerar detta mått med ljuseffekten får man därför en bättre bild av ljuskällans kapacitet, eftersom man både får ett mått på styrkan i ljuset och en indikation på hur mycket av det som är riktat i "rätt" riktning.


Strålavstånd

StrålavståndStrålavståndet är ett mått på hur långt ljuskäglan "når" och definieras som avståndet från ljuskällan i vilken ljusflödet är 0,25 lux, vilket ungefär motsvarar "fullmånens ljus på en klar natt på ett öppet fält". Detta avstånd anges i meter. Lux är den officiella enheten för ljusflöde i det internationella systemet och definieras som den ljusmängd som avges i en fast vinkel från en källa med en candelas intensitet och med lika stor utstrålning i alla riktningar.


Brinntid

BrinntidDefinieras som den tid det tar för ljusflödesvärdet (definierat som ljusflödet från ljuskällan 30 sekunder efter det att den först slås på) tills ljuseffekten når 10% av det ursprungliga värdet, om enheten slås på med nya och fulladdade batterier.

 


Slagtålighet

SlagtålighetDefinieras som från vilken höjd produkten kan tappas mot ett fast underlag (betong) utan att få skador som gör att enheten inte längre är funktionell (lyser inte eller med väsentligt sämre värden än tidigare) och/eller får sprickor eller motsvarande i höljet. Enheten ska släppas i olika vinklar vid minst sex tillfällen och ska vara komplett med samtliga delar och batterier. Kosmetiska skador som repor och dylikt är alltså inte skäl för underkännande.


Vattenskydd

Klassificeringen för vattenskydd baseras på standarden ANSI/IEC 6029 och definierar följande tre kapslingsklassificeringar för produkter.

VattenbeständighetIPX4 (Vattentålig) - Vatten som stänks på produkten får inte ha skadlig inverkan, oavsett vilken riktning det kommer från.

IPX7 (Vattentät) - Inträngning av vatten i enheten i mängder som har skadliga effekter får inte vara möjlig då kapslingen är nedsänkt i vatten tillfälligt under standardiserade villkor för tryck och tid.

IPX8 (Nedsänkbar) - Inträngning av vatten i enheten i mängder som har skadliga effekter får inte vara möjlig då kapslingen är nedsänkt i vatten under villkor som får definieras av tillverkaren, men som är hårdare än de villkor som gäller för klassificering enligt IPX7.


American National Standards Institute är en ideell, privat organisation som övervakar utvecklingen av standarder i frivilligt samförstånd för produkter, tjänster, processer, system och personal i USA. Organisationen samordnar också de amerikanska standarderna med internationella diton för att underlätta användningen av amerikanska produkter på ett globalt plan.

Tillbaka till toppen