Hubertus Lockpipa för räv (kombi)

Hubertus Lockpipa för räv (kombi)

Hubertus Lockpipa för räv (kombi)

En väldigt effektiv kombipipa som kan imitera både harens ångestskrik och muspip. Alla rovdjur (speciellt räven eftersom möss utgör dess basföda) reagerar på musens korta, ljusa pip. Rävens utmärkta hörsel kan uppfatta muspip på ett avstånd av ca 100 meter.

225 kr

Lägg i varukorg

Status: 3-5 vardagar extra leveranstid

STA76381

Mer information

  • Imiterar muspip och harens ångestläten
  • Enkel att lära sig och att använda

En effektiv lockpipa för räv som även fungerar på andra rovdjur såsom lodjur. Lockpipan kan användas för att framkalla två olika läten, genom att vinkla lockpipan växlas mellan muspip och harens ångestskrik.

Instruktion

Muspipet kan exempelvis användas om man vet vart räven befinner sig (säg att du hittat ett gryt som verkar bebott eller ser en räv som är på väg bort från dig). Placera dig så osynligt som möjligt och börja locka i oregelbundna intervall med en sekvens som påminner om:

"fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi".

Detta lockljud frambringas genom att pipan skjuts in under överläppen och att man försiktigt blåser ned i den (som att blåsa ljud i en flaska eller tomhylsa).

Ett annat effektivt sätt att jaga räv på är att locka den med harens ångestskrik.

Passet man tänker locka ifrån bör utses med största omsorg. När man letar efter en lämplig plats måste man alltid tänka på att minska risken för att räven ska komma i närheten av det spår du lämnat på din väg till passet, det är därför viktigt att inte korsa områden där man kan förvänta sig att räven dyker upp.

När du väl har ställt dig på pass bör du vänta en kvart innan du börjar locka. Efter ett par, tre lockserier bör man vila med lockandet ytterligare en kvart. Äldre rävar tar ofta god tid på sig eftersom de smyger försiktigt mot ljudkällan under iakttagande för att undvika fara.

För att använda pipan greppas den mellan tummen och pekfingret så att de slutna fingrarna och handflatan bildar en liten grotta som är öppen framtill.
Genom att räta ut och böja fingrarna och samtidigt blåsa in luft i pipan kan skriket varieras i styrka och tonhöjd så att det låter förvillande verkligt.
Det rekommenderas att man riktar ljudet i olika riktingar medans man lockar för att maximera effekten i alla riktningar (räv, lo och vildsvin kan höra detta ljud på upp till 1 kilometers avstånd).

Slutet på varje lång och kort lockstrof bör klinga av och till sist dö ut i en sekvens som liknar denna:

Quä-quä-quä-quä-quä. Quä-quä-quä. Quä-quä. (tänk dig ett skadat djur som skriker av ångest och till sist tystnar)

Anar man att räven är i närheten kan man dämpa lätena genom hålla för änden på pipan. Om du redan ser den framsmygande räven ska man avvakta att locka mer, för att inte avslöja din egen position och skrämma iväg räven.

Tillbehör

Produktrecensioner

Betyg 

2013-12-23

Skriv din recension

Hubertus Lockpipa för räv (kombi)

Hubertus Lockpipa för räv (kombi)

En väldigt effektiv kombipipa som kan imitera både harens ångestskrik och muspip. Alla rovdjur (speciellt räven eftersom möss utgör dess basföda) reagerar på musens korta, ljusa pip. Rävens utmärkta hörsel kan uppfatta muspip på ett avstånd av ca 100 meter.

Skriv din recension